هواوي

huawei y6 pro 2019

Huawei Y6 Pro 2019

جنيه مصري
ريال سعوي
دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei y6 2019

Huawei Y6 Prime 2019

جنيه مصري
ريال سعوي
دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei p30 lite

Huawei P30 Lite

5250 جنيه مصري
1000 ريال سعوي
290 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei p30 pro

Huawei P30 Pro

18500 جنيه مصري
3700 ريال سعوي
1000 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei p30

Huawei P30

جنيه مصري
ريال سعوي
دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei y7 prime 2019

Huawei Y7 Prime 2019

3300 جنيه مصري
ريال سعوي
دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei y7 pro 2019

Huawei Y7 Pro 2019

3300 جنيه مصري
690 ريال سعوي
210 دولار أمريكي

قريبا بالاسواق !

huawei nova 4

Huawei Nova 4

10000 جنيه مصري
2100 ريال سعوي
550 دولار أمريكي

قريبا بالاسواق !

Huawei Mate 20 Pro

17700 جنيه مصري
3300 ريال سعوي
990 دولار أمريكي

قريبا بالاسواق !

huawei mate 20 x

Huawei Mate 20 X

18100 جنيه مصري
3800 ريال سعوي
1010 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei mate 20

Huawei Mate 20

11500 جنيه مصري
2400 ريال سعوي
645 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

Huawei Y9 2019

جنيه مصري
ريال سعوي
دولار أمريكي

قريبا بالاسواق !

huawei mate 20 lite

Huawei Mate 20 Lite

6000 جنيه مصري
1240 ريال سعوي
340 دولار أمريكي

غير متوفر بالاسواق

huawei nova 3i

Huawei nova 3i

5800 جنيه مصري
1200 ريال سعوي
320 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei y5 prime 2018

Huawei Y5 Prime 2018

1900 جنيه مصري
400 ريال سعوي
105 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

Huawei Y6 2018

Huawei Y6 2018

2700 جنيه مصري
540 ريال سعوي
150 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei y7 prime 2018

Huawei Y7 Prime 2018

3100 جنيه مصري
650 ريال سعوي
170 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei p20 pro

Huawei P20 Pro

14900 جنيه مصري
3100 ريال سعوي
830 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei p20 lite

Huawei P20 Lite

5000 جنيه مصري
1050 ريال سعوي
280 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei nova 3

Huawei nova 3

8500 جنيه مصري
1700 ريال سعوي
470 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei mate 10

Huawei Mate 10

10200 جنيه مصري
2100 ريال سعوي
570 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei mate 10 pro

Huawei Mate 10 Pro

13000 جنيه مصري
2700 ريال سعوي
720 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

huawei mate 10 lite

Huawei Mate 10 Lite

4300 جنيه مصري
900 ريال سعوي
240 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق

هواوي g8

Huawei G8

3100 جنيه مصري
650 ريال سعوي
170 دولار أمريكي

متوفر بالاسواق